ebatlama makinaları

Ebatlama makinaları nedir ? Ebatlama makinaları ne işe yarar ? Ebatlama makina çeşitleri nelerdir? Ebatlama makinası nasıl calışır ?

1. EBATLAMA MAKİNELERİ
Ebatlama makineleri geniş tablalı malzemeler olarak bilinen yonga levha, lif levha, kontrplak vb.
yapay ahşap malzemeleri yapılacak ürüne göre istenilen ölçülerde çabuk ve kırıksız kesmeye yarayan
makinelerdir.
Çeşitleri
Ebatlama makinelerini otomasyon derecesi göz ardı edilirse dikey ve yatay levha kesme
makineleri olarak iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Ebatlama makinelerinde kesime geçmeden önce
bir kesim planı hazırlanması şarttır.

A. DİKEY EBATLAMA MAKİNELERİ

Dikey ebatlama makineleri testere lamasının konumu nedeniyle dikey olarak yerleştirilir. Bu
özellikleri nedeniyle çok az bir yer kaplar. Yer darlığı çeken işletmeler tarafından özellikle bu nedenle
çok tercih edilir. En büyük dikey ebatlama makinesi duvar dibine yerleştirildiğinde 2 m genişliğinde bir
alan işgal eder. Makinenin gövdesi ve dayama ızgaraları tabanın rahat bir pozisyonda durmasını
sağlamak için geriye doğru eğilmelidir.

Dikey ebatlama makinesi

Dikey levha kesme makineleri iki grupta toplanır: Testeresi sadece dikey doğrultuda hareket eden
testeresi hem dikey hem de yatay doğrultuda hareketli olan makineler.
Testeresi sadece dikey doğrultuda hareket eden dikey Ebatlama makineleri:

Motor ve testere, dikey kızaklar içinde aşağı yukarı makinenin özelliğine göre bir el volanı ile ya da otomatik
olarak hareket ettirilir. Levha kesimi için motor ve testere, en üst noktaya kalkar ve kesilecek olan levha,
makineye dikey konumda yerleştirilir. Testere taşkınlığı levha kalınlığına göre ayarlanır. Motor
çalıştırılır. Sevk volanı, normal bir ilerleme hızı sağlayacak şekilde döndürülerek testerenin aşağıya
doğru ilerleme yapması ve levhayı kesmesi sağlanır. 6 cm kalınlığı oluşturacak miktarda levha üst üste
yerleştirilerek bir operasyonda kesilebilir. Formika ve ince levhaların kesiminde levha, dikey baskı
grupları ile desteklenir. Yatay kesimler için, testere 180 sağa veya sola döndürülerek kesim genişliğine
göre, sabit destek konumuna etirilir.

 

Testeresi hem dikey hem de yatay doğrultuda hareketli olan makineler:

Hareketli testereli dikey levha kesme makinelerinde, motor ve testere hareketli bir kızak üzerine bağlanmıştır. Motor ve
testere, bu kızak üzerinde dikey doğrultuda hareketle yatay kesimleri gerçekleştirir. Dayama ızgaralarına
kesim esnasında zararı önlemek için, kızak belirli noktalarda sabitleneceği gibi, gelişmiş modellerde
yatay doğrultudaki herhangi bir noktada kesim yapılabilir. Hareketli testereli dikey levha kesme
makinelerinde levha hareketi söz konusu değildir. Yatay kesimde, testerenin konumu dikey pozisyondan
yatay pozisyona döndürülür ve kesme hareketini yatay kızak içerisinde hareket eden testere ünitesi
sağlar. Dar parçaların boylarının kesilmesinde özel dayama siperleri ve tırnakları kullanılır.

Önemli Kısımları ve Özellikleri

Gövde:

Makinenin bir çerçeveyi andıran metal gövdesi, kesilecek tablanın rahatça
dayanabilmesi için, arkaya doğru hafifçe eğik durumdadır.

Siper:

Kesilecek tablayı alttan desteklemeye yarayan siper, işin büyüklüğüne göre en rahat
çalışma yapılabilecek yükseklikte ayarlanabilir.

Dayama ızgaraları:

Kesim yapılacak malzemenin güvenli olarak durması için geriye doğru
eğimlidir.

Motor ve testere:

Testere motor miline direkt bağlıdır. Testere ve motor yatayda ve dikeyde
kesim yapabilir. Düşeyde bu hareketi kızak sağlar. Motorun düşeyde hareketini bu kızak içerisinde bir el
volanı kumanda eder. Düşey doğrultuda kesim yapmak için motorun yatay konumda genişliği ayarlanır
ve motor sabitlenir.

Testere sevk düzeni:

Motor ve testerenin düşeyde bağlı bulundukları düzenek altta ve üste
bulunan ray kanal üzerinde sağa sola hareket edebilir. Sabitleme vidaları gevşetilerek motor ve
testerenin bu kanallar içerisinde hareketi sağlanır. Yatayda da kesim yapabilmek için yapılması gereken
motoru yatay konuma çevirmek ve yükseklik ayarını sabitlemektir   Kesim işlemi eski tip
makinelerde motor çalıştıktan sonra yatayda veya düşeyde bir sonsuz vida ve volan yardımı ile, yeni tip
makinelerde ilerleme motoru sayesinde otomatik yapılır. Bu otomatik çalıştırma kesim bitiminde
otomatik olarak durmaktadır. Makine üzerinde acil durdurma emniyeti sayesinde durdurma işlemi
yapılabilir.

Baskı çubukları:

 

İnce malzemelerin kesiminde levhanın dikey konumda bükülmesini
engellemek için baskı çubukları kullanılır.

Testerenin konumunun değiştirilmesi:

Testere yatayda ve düşeyde kesim yapabilmek için bir
ayar vidası yardımıyla çevrilebilir.

 

Toz emme ünitesi:

Kesim sırasında çıkan talaşlar aspiratör sitemine testere üzerinde bulunan toz
emme ünitesi bağlanarak aktarılır. Böylece kesim sırasında çıkan talaş dışarı verilmez. Levha kesimi
için motor ve testere en üst noktaya çıkarılır. Kesim yapılacak malzeme makineye yerleştirilir, testere
taşkınlığı levha kalınlığına göre ayarlanır. Kesilmek istenen ölçüye göre kesim yeri ayarlanır. Motor
çalıştırılır, testere aşağı doğru hareket ettirilerek kesim yapılır. Dar parçaların kesiminde özel dayama
siperi ve tırnaklar kullanılarak parça sabitlenir.

B. YATAY EBATLAMA MAKİNELERİ

Yatay levha kesme makineleri, dikey kesme makineleri gibi, yapay ahşap levhaların ve bazen de
masif levhaların ölçülendirilmesinde kullanılır. Yatay levha kesme makinelerinde, dikey levha kesme
makinelerinden farklı olarak, levhanın dayandığı tabla yatay konumdadır ve adını bu konumdan
almaktadır.
Yatay ebatlama makinesi önden yüklemeli – asansörlü

Bu makineler seri üretim mantığına uygun çalışır. Makinenin özeliğine göre 2, 3 tablanın üst üste
konularak kenarlarını kırmadan kolayca kesimine imkân verir. Fabrika türü üretim yapan işletmeler
tarafından çok tercih edilir. 8 saatte 150–200 plaka arasında kesim yapma kapasitesine, 126 mm net
kesim yüksekliğine sahiptir. Yatay ebatlama makineleri üretici firmalara ve makinelerin gelişmişlik
düzeylerine bağlı olarak çok farklı yapıdadır. Tüm işlemlerin tam otomatik olarak yapıldığı çıktısı
yüksek ve hat üretimine uygun son derece kapsamlı makineler de mevcuttur. Bu makinelerin işletme
büyüklüğüne bağlı olarak seçilmesi gerekir. Genel olarak yatay, çok testereli ve otomatik fire hesabı
yaparak kolaylıkla birden fazla tablayı üst üste kesme yeteneğine sahip makinelerdir.

Ebatlama makineleri Önemli Kısımları

Makine bilgisayarı

Oldukça iyi özelliklere sahip bir kişisel bilgisayardan oluşmaktadır. Kolayca yerel ağa
bütünleşmiş olup diğer sistemlerle uyumludur. Bütün kesimleri otomatik olarak kaydeder. Oluşan
problemleri giderebilmek amacıyla modem ve yazılım ile uzaktan bağlantı sağlanabilmektedir. Bunun
yanında hata gösterim özelliği de bulunmaktadır Yatay ebatlama makinesine üretim planlama biriminin
yaptığı projeler ve optimize programı sayesinde en aza indirilmiş fire oranları ile makinenin
bilgisayarına ağ bağlantısı sayesinde yüklenir. Makine operatörü gönderilen bu verileri makine
programına alarak kesime başlar. Kesim sırasında makine ekranından hangi parçaların kesildiğini
kontrol edebilir. Yatay ebatlama makinesi üreticileri makine hakkında seminerler vererek kullanılan
programı öğretmektedirler. Optimizasyon programı sayesinde ihtiyaç duyulan parçaların ölçüler, adetler
ve varsa kaplama yönleri belirtilerek maksimum verim ile kesim şablonları oluşturulur. Ayrıca istenirse
stok kontrolü ve firelerin sonradan tekrar kullanılabilmesi mümkündür. Yapılan kesimler ve veriler
bilgisayarda saklanabilir, tekrar aynı kesimler sorunsuzca yapılabilir.

 

Asansör kısmı
Yatay ebatlama makinesi ham madde deposunun hemen önüne kurulmalıdır. Burada yonga levha
vb. malzemelerin taşınması açısından önemlidir. Dış yükleme paleti yardımıyla makinenin arka
kısmındaki asansöre gelen malzemeler yine dayama aparatı yardımıyla asansörde düzgün istiflenmiş
olur. Arka palete yükleme yapıldıktan sonra sıra bir anda kesilecek olan malzemenin ön kısma (kesim
yapılacak kısma) getirilmesine gelir. Bu işlemi makine bilgisayarı kumanda eder. İşlenen malzeme adedi
bilgisayara yüklenir. Örneğin, 3 adet sunta isteniyorsa 18×3=54 mm yazılır. Makinenin arka üst sağ
köşesinde bulunan piston devreye girer. Asansör kalkarken piston kolu kesilecek malzemeye değince
asansör durur. Bilgisayara yazılan 54 mm yani 3 yonga levhayı asansör makineye yüklemiş olur.
Makine üzerinde ileri geri kesilecek malzemenin geliş gidişini sağlayan bantlar çalışıp malzemeyi ön
tablaya getirerek sipere dayar ve üstten malzemenin kesim esnasında kaymasını önleyen baskı pistonları
parçayı sıkıştırır.

Üstten güvenlik amaçlı bir kol iner, içeride kesim esnasında örneğin, 54 mm keserken ön
kısımda 54 mm’ den fazla bir kalınlık varsa makine otomatik olarak kesmeyi durdurur ve üst dayamalar
kalkar. Bu güvenlik önlemi kullanıcı için şarttır. Kesme işlemi başlar. Hassas kesim ve keserken kırma
yapmasın önlemek için çizici önde esas kesim testeresi arkada kesim yapılır. Kesim bitince baskı kolları
kalkar. Kesim genişliği için birden fazla testere kullanılabilir. Tabla üzerindeki paletler hareket eder ve
kesilen malzeme makinenin ön tablasına itilir. Tabla üzerinde ufak delikler vardır, bu deliklerden
basınçlı hava itilir. Bu basınçlı hava sürtünmeyi azaltarak bir hava yastığı oluşturur. Hava yastığı
sayesinde tabla üzerindeki malzeme kolay hareket eder.

Testereler

Gövdenin hareketsiz alt kısmı içerisinde kesici daire testereler bulunur. Dikey konumda dönen
iki daire testereden önde ve küçük olanı, çizgi kesimi yaparak büyük testere ile kesim esnasında
levhadan kopmaları önler. Kaliteli bir kesime olanak sağlar. Ana daire testere ise, esas kesme işlemini
yapan kesicidir. Kesici bir ray üzerinde hareket etmekte olup elektronik kumandalıdır.

Yatay ebatlama makinesi testereleri

Gövde

Makinenin ana gövdesi, kesicinin hareket ettiği bölümdür. Kesim esnasında levhanın hareket
etmeden emniyetli bir şekilde kesilmesini sağlamak için, üst gövde, pnomatik veya hidrolik kumanda
ile aşağı yukarı hareketlidir. Bu hareket levha kalınlığına bağlı olarak kesim esnasında levhanın
sabitlenmesini sağlar.

Ön tabla

Ön tabla kesilecek parçanın kesim öncesi hazırlıklarının yapılmasına yardımcı olur. Sürtünmeyi
azaltarak, levhanın ölçülendirilmesinde kesim doğrultusuna hareketi kolaylaştırmak için yüzey, hava
yüzdürmeli veya parçalı olarak yapılabilir. Ön tabla üzerinde, ölçü ayarını sağlayan ve makine türüne ve
gelişmişliğine bağlı olarak farklı şekillerde olabilen raylı veya boyunlu stoplar bulunur. Stoplar ayrıca,
kesme ölçüsüne göre levhanın kesiciye doğru otomatik olarak itilmesini sağlar.

Yatay ebatlama makinesi hava yastıklı tabla

Arka tabla

Arka yardımcı tabla tek taraflı olarak ölçülendirilen parçanın makineden alınmasına ve
çevrilerek diğer tarafının ölçülendirilmesine yardımcı olur. Levhanın makineden alınması ve
çevrilmesinde, sürtünmeyi azaltarak işlemi kolaylaştırmak için tabla yüzeyinde değişik metotlar
uygulanır.

Tags: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ebatlama makinaları